Projekti

NAZIV PROJEKTA: KUPNJA STROJA U SVRHU OBAVLJANJA DIVERSIFICIRANE DJELATNOSTI NA OPG-U DAVID DEKLIĆ

KRATAK OPIS PROJEKTA: Provedbom projekta želi se postići diverzifikacija djelatnosti koju poljoprivredno gospodarstvo trenutno obavlja sa ciljem smanjenja ovisnosti gospodarstva o isključivo jednom sektoru. Cilj projekta je pružiti novu uslugu na tržištu i zadovoljiti postojeće potrebe kupaca. U sklopu projekta nabavlja mini bager i prikolica za prijevoz mini bagera te se vrši prilagodba postojeće web stranice osobama s invaliditetom i za promociju nove diversificirane djelatnosti. Usluge koje će poljoprivredno gospodarstvo nuditi nakon diverzifikacije djelatnosti jesu:

  • Krčenje postojećih poljoprivrednih kultura (uklanjanje postojećih kultura i potporne strukture)
  • Priprema tla za sadnju (vinograda, maslinika, ali i drugih poljoprivrednih kultura) koje uključuje: navoženje nove zemlje, skidanje viška zemlje, kopanje rupa za sadnju, ravnanje terena, uklanjanje površinskog i dubinskog kamenja, iskolčavanje parcela, označavanje smjera redova, razmaka sadnje i sadnih mjesta, uređenje glavnih i sporednih puteva za pristup kulturama koje se obrađuju i dr.
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
 
  1. Nabavljen mini bager
  2. Nabavljena prikolica za prijevoz mini bagera
  3. Postojeća web stranica prilagođena osobama s invaliditetom te dodana nova kartica za promociju diversificirane djelatnosti

Ukupan iznos potpore  za ovaj projekt iznosi 371.975,00 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%), a provodi se u okviru operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ u okviru Mjere M06 ”Razvoj poljorpivrednih gospodarstava i poslovanja”  iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020

Naziv projekta: VINA DEKLIĆ www vaučer

Kratki opis projekta: Glavna aktivnost projekta jest izrada nove poslovne web stranice za OPG David Deklić koja će zamijeniti postojeću web stranicu i koja će sadržavati sve neophodno važne elemente koje web stranica prilagođena modernom načinu poslovanja mora sadržavati.U posljednjih nekoliko godina poslovanje poljoprivrednog gospodarstva David Deklić podignuto je na višu razinu, napravljen je iskorak u svim fazama proizvodnog procesa te postignuta vrhunska kvaliteta vina. Promotivne aktivnosti i komunikacija s klijentima, postojećim i potencijalnim, preko web stranice koju OPG posjeduje nije na željenoj razini i ne prati postignuti nivo poslovanja. Javlja se potreba za implementacijom modernih mrežnih sustava za vođenje odnosa s kupcima, mrežnih kanala promocije i razvoja programa lojalnosti kod potrošača vina te, u krajnjoj liniji, bolje i svrsishodnije prezentiranje ponude na tržištu, što će se postići kroz novoizrađenu web stranicu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom ovog projekta prijavitelj će modernizirati svoje poslovanje u fazi promocije proizvoda i odnosa s kupcima, pridobivanja novih kupaca i zadržavanja postojećih kupaca koje će pretvoriti u stalne kupce preko programa vjernosti. Nadalje podignuti će se nivo kvalitete pruženih informacija o proizvodima poljoprivrednog gospodarstva i omogućiti jednostavna pretraga svim potencijalnim kupcima preko mrežnih rješenja koja su predmet projekta. Želi se potaknuti interaktivnosti posjetitelja i konstantno postavljanje novih informacija koje su vezane uz proizvode koje korisnik proizvodi. Prednost navedene web stranice je vrhunski nivo vizualnog dizajna i privlačnosti stranice koja je usto i jednostavna za korištenje svim posjetiteljima. Realizacija projekta dovesti će do uspješnijeg i sigurnijeg dugoročnog plasmana vina iz vinarije Deklić oslanjajući se na nove tehnologije i prelaskom na suvremene načine prezentiranja svojih proizvoda što će rezultirati većom prepoznatljivosti subjekta na tržištu. Ojačati će se tržišna pozicija i konkurentnost prijavitelja na način da će njegova ponuda biti znatno vidljivija i kvalitetnije prezentirana na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 160.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 89.600,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17.10.2018. – 17.10.2019.

Kontakt osobe za više informacija – David Deklić, +385 91 446 1511

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program - konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska unija - zajedno do fondova EU
Preskoči na sadržaj