Projekti

Naziv projekta: VINA DEKLIĆ www vaučer

Kratki opis projekta: Glavna aktivnost projekta jest izrada nove poslovne web stranice za OPG David Deklić koja će zamijeniti postojeću web stranicu i koja će sadržavati sve neophodno važne elemente koje web stranica prilagođena modernom načinu poslovanja mora sadržavati.U posljednjih nekoliko godina poslovanje poljoprivrednog gospodarstva David Deklić podignuto je na višu razinu, napravljen je iskorak u svim fazama proizvodnog procesa te postignuta vrhunska kvaliteta vina. Promotivne aktivnosti i komunikacija s klijentima, postojećim i potencijalnim, preko web stranice koju OPG posjeduje nije na željenoj razini i ne prati postignuti nivo poslovanja. Javlja se potreba za implementacijom modernih mrežnih sustava za vođenje odnosa s kupcima, mrežnih kanala promocije i razvoja programa lojalnosti kod potrošača vina te, u krajnjoj liniji, bolje i svrsishodnije prezentiranje ponude na tržištu, što će se postići kroz novoizrađenu web stranicu

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom ovog projekta prijavitelj će modernizirati svoje poslovanje u fazi promocije proizvoda i odnosa s kupcima, pridobivanja novih kupaca i zadržavanja postojećih kupaca koje će pretvoriti u stalne kupce preko programa vjernosti. Nadalje podignuti će se nivo kvalitete pruženih informacija o proizvodima poljoprivrednog gospodarstva i omogućiti jednostavna pretraga svim potencijalnim kupcima preko mrežnih rješenja koja su predmet projekta. Želi se potaknuti interaktivnosti posjetitelja i konstantno postavljanje novih informacija koje su vezane uz proizvode koje korisnik proizvodi. Prednost navedene web stranice je vrhunski nivo vizualnog dizajna i privlačnosti stranice koja je usto i jednostavna za korištenje svim posjetiteljima. Realizacija projekta dovesti će do uspješnijeg i sigurnijeg dugoročnog plasmana vina iz vinarije Deklić oslanjajući se na nove tehnologije i prelaskom na suvremene načine prezentiranja svojih proizvoda što će rezultirati većom prepoznatljivosti subjekta na tržištu. Ojačati će se tržišna pozicija i konkurentnost prijavitelja na način da će njegova ponuda biti znatno vidljivija i kvalitetnije prezentirana na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 160.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 89.600,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17.10.2018. – 17.10.2019.

Kontakt osobe za više informacija – David Deklić, +385 91 446 1511

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program - konkurentnost i kohezija
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska unija - zajedno do fondova EU