Politika privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA KOJE PRISTUPAJU ČLANSTVU U DEKLIĆ FAMILIJI

OPG Deklić iz Ferenci, Ferenci 47, Vižinada 52447, OIB: 01783675504, kao voditelj obrade osobnih podataka prema vlastitoj koncepciji dosljedno vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Dana 25. svibnja 2018 stupila je na snagu „Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 /EZ (Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016., u daljnjem tekstu “Opća uredba o zaštiti podataka” ili „GDPR“), koja se tiče obrade osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu. Kako bismo postupali sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka, informiramo vas o vašim pravima s gledišta zaštite osobnih podataka, o svrsi obrade pruženih osobnih podataka, o načinu na koji upotrebljavamo Vaše podatke i kome ih dajemo kao i o pohrani tih osobnih podataka.

KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I U KOJU SVRHU TE NA KOJOJ OSNOVI?

Osobne podatke koje nam pružate obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka i u točno određenu svrhu – vođenje evidencije vašeg članstva u sklopu Deklić Familie. Prvenstveno je riječ o sljedećim osobnim podacima: a. Ime i prezime b. adresa prebivališta ili boravišta (ulica, mjesto i poštanski broj) c. elektronska pošta d. broj telefona. Obvezujemo se da ćemo prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe. Danu suglasnost za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku možete povući pisanim zahtjevom upućenim na adresu: OPG Deklić, Ferenci 47, 52447 Vižinada s naznakom: „GDPR“ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: info@vina-deklic.com

KAKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke pohranjujemo kao osnovni podatak samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od 12 mjeseci. Nakon tog vremena trajno ćemo ih izbrisati. Iznimka je produživanje članstva, nakon koje se čuvanje podataka produžuje za još 12 mjeseci.

DAKLE, KOJA SU VAŠA PRAVA PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA I KOME PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

OPG Deklić zagovara načela propisana Općom uredbom o zaštiti podataka i spreman je potpuno sudjelovati u ostvarivanju i zaštiti Vaših prava. Vezano za Vaše osobne podatke, imate slijedeća prava, kako je to propisano odredbama GDPR-a:

  • Pravo na pristup Vašim osobnim podacima
  • Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) Vaših osobnih podataka
  • Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prigovor
  • Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih kao i administrativnih mjera. Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim osobama, niti omogućavamo trećim osobama da se s njima upoznaju (izvan OPG Deklić), osim onim osobama koje u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita Vaših prava te koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadaci vezano za obradu podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade).

Vaši osobni podaci u našim sistemima i procesima su zaštićeni te postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu. Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka. Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku uputite na adresu elektroničke pošte: info@vina-deklic.com ili poštom na adresu: OPG Deklić, Ferenci 47, 52447 Vižinada s naznakom: „GDPR“. U svrhe pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, od Vas ćemo možda zatražiti dodatne podatke, a odbiti postupiti možemo samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati. Na Vaš zahtjev, temeljem kojeg ostvarujete svoja prava vezano za osobne podatke, odgovorit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Na kraju, uvjeravamo Vas da su vaši podaci pouzdano zaštićeni i da raspolažemo njima na način na koji bismo željeli da drugi raspolažu našim podacima.

Vižinada, 1.5.2019.g. OPG Deklić