Usluge strojevima

Provedbom projekta želi se postići diverzifikacija djelatnosti koju poljoprivredno gospodarstvo trenutno obavlja sa ciljem smanjenja ovisnosti gospodarstva o isključivo jednom sektoru. Cilj projekta je pružiti novu uslugu na tržištu i zadovoljiti postojeće potrebe kupaca. U sklopu projekta nabavlja mini bager i prikolica za prijevoz mini bagera.

Usluge strojevima

Usluge koje poljoprivredno gospodarstvo želi nuditi nakon diverzifikacije djelatnosti jesu:

  • Krčenje postojećih poljoprivrednih kultura (uklanjanje postojećih kultura i potporne strukture)
  • Priprema tla za sadnju (vinograda, maslinika, ali i drugih poljoprivrednih kultura):
  • Uključuje navoženje nove zemlje
  • Skidanje viška zemlje
  • Kopanje rupa za sadnju
  • Ravnanje terena
  • Uklanjanje površinskog i dubinskog kamenja
  • Iskolčavanje parcela
  • Označavanje smjera redova, razmaka sadnje i sadnih mjesta

Uređenje glavnih i sporednih puteva za pristup kulturama koje se obrađuju

Usluge strojevima

Radi mnogobrojnih upita vinara i maslinara, rodila se ideja OPG-a Deklić o kupnji stroja kojim bi se pružale navedene usluge. Na ovom području ne postoji ponuđač koji se isključivo bavi uslugama krčenja i sadnje novih sadnica maslina i vinove loze.

OPG Deklić planira pružati svoje usluge na području cijele Istre, posebice na užem i širem području kojem gravitira:

Općina VižinadaMotovun
KaštelirTar-Vabriga
NovigradUmag
VišnjanGrožnjan
BujeBrtonigla

Na ovim područjima je razvijeno vinarstvo i maslinarstvo te postoji potreba za uslugama krčenja postojećih poljoprivrednih kultura i pripremu tla (iskopi) za sadnju novih sadnica maslina i vinove loze.

Usluge strojevima
Usluge strojevima
Preskoči na sadržaj