Uvjeti i pravila članstva

FAMILIA – PROGRAM VJERNOSTI LOYALTY PROGRAM

FAMILIA je program vjernosti (loyalty program) OPG Deklić iz Ferenci, Ferenci 47, Vižinada 52447, HR, OIB: 01783675504, kojim se nagrađuju članovi programa vjernosti FAMILIA.

Članom programa FAMILIA može postati svaka punoljetna osoba koja ispuni predviđenu prijavnicu programa FAMILIA, čije učlanjenje odobri OPG Deklić slanjem emaila odobrenja, te plaćanjem OPG-u Deklić cjelokupnog iznosa članarine.

Članovi su dužni sami ažurirati svoje kontakt podatke te svaku promjenu prijaviti na info@vina-deklic.com.

Član može odustati od članstva bez prethodne najave slanjem e-maila na: info@vina-deklic.com. OPG Deklić zadržava pravo promjene Uvjeta i pravila članstva kao i pravo na ukidanje projekta FAMILIA u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave uz obavezu povrata uplaćene članarine.

I. Opći uvjeti i pravila članstva

Uvjeti i pravila članstva programa vjernosti FAMILIA služe tome da član programa bude na jasan i razumljiv način obaviješten o činjenicama bitnim za učlanjenje u program, te o pravima i obvezama u sklopu ovog programa.

Pojam člana odnosi se na punoljetnu fizičku osobu koja se u ovom svojstvu i za osobne potrebe učlani u programa vjernosti FAMILIA putem web stranice www.vina-deklic.com ili osobno na lokaciji OPG Deklić.

Uvjeti i pravila članstva čine dio ugovora sklopljenog na daljinu, te će se nakon slanja prijavnice za učlanjenje u program vjernosti FAMILIA od tražitelja zatražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat i suglasan.

OPG Deklić zadržava pravo izmjene Uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Nakon odobrenja zahtjeva za članstvom u programu vjernosti FAMILIA od strane OPG Deklić, te nakon što tražitelj uplati puni iznos članarine, a OPG Deklić zaprimi ovaj iznos ugovor je sklopljen, te će OPG Deklić e-mail porukom odmah obavijestiti člana da se ugovor smatra sklopljenim.

Broj članova loyalty programa FAMILIA ograničen je na maksimalno 150 članova, a članovi se primaju u članstvo prema prvenstvu primitka i odobrenja zahtjeva za članstvom, te uplate punog iznosa članarine. Zahtjevi za primanjem u članstvo zaprimaju se do kraja rujna 2023 ili do ispunjenja maksimalnog broja članova.

Dizajn etikete butelja izrađen u sklopu loyalty programa FAMILIA sadržavati će prezimena članova programa. Ispunjavanjem zahtjeva za pristup programu, član daje svoj neopozivi pristanak na korištenje svojeg prezimena koje će biti sadržano na etiketi butelje. Član pristaje da OPG Deklić može koristiti ovaj dizajn i za butelje u koje će flaširati vino iz nadolazećih odnosno kasnijih berbi koje može bez ograničenja plasirati na tržištu.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je tražitelj osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost, te da se radi o punoljetnoj osobi. Prodaja alkohola zabranjena je osobama mlađim od 18 godina. Tražitelj odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Za kršenje ove odredbe OPG Deklić ne snosi odgovornost obzirom je prije ulaza na web stranicu www.vina-deklic.com istaknuto da je za pristup stranici, te podnošenje zahtjeva za učlanjenjem u program vjernosti FAMILIA potrebna punoljetnost, te da je prodaja alkohola zabranjena osobama mlađim od 18 godina.

II. Glavna obilježja proizvoda

Fotografije vina („proizvoda“) su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet dostave članu programa FAMILIA. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na poseban dizajn etiketa butelja namijenjenih članovima programa vjernosti, postavkama monitora na računalu, razlikama u osobnoj percepciji boja kako ih član vidi i sl. U slučaju gore navedenog odstupanja između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda isto se neće smatrati nedostatkom proizvoda.

III. Članarine

Iznos članarine loyalty programa FAMILIA iznosi 3,450.00 HRK (PDV uključen), a zauzvrat član loyalty programa dobiva 12 butelji vina FAMILIA (2 kartona), berbe 2020 koje se dostavljaju nakon buteljiranja vina, koje je predviđeno u listopadu 2023. OPG Deklić ima pravo bez prethodne najave izmijeniti iznos članarine loyalty programa. Novčani iznosi na web stranici www.vina-deklic.com izraženi su u kunama.

Broj članova loyalty programa FAMILIA ograničen je na maksimalno 150 članova.

Članstvo u programu vjernosti FAMILIA traje od 15.03.2020., odnosno od datuma učlanjenja člana, pa do datuma dostave 2 kartona vina, koje će uslijediti u roku od 6 mjeseci nakon buteljiranja vina koje je predviđeno za listopad 2023. godine.

IV. Pogodnosti učlanjenja u program vjernosti FAMILIA

Član programa vjernosti FAMILIA ima pravo na sljedeće pogodnosti;

  • primitak login i zaporke za pristup stranicama programa vjernosti FAMILIA na stranicama www.vina-deklic.com;
  • usvajanje loze sa oznakom programa vjernosti FAMILIA na vinogradu OPG Deklić za potvrdu čega se članu predaje;
  • Certifikat programa vjernosti FAMILIA;
  • praćenje razvoja usvojene loze putem webcama na stranicama www.vina-deklic.com;
  • newsletter o statusu vinograda/podruma i novostima na OPG Deklić koji će u 12 izdanja (brojeva) biti izdani u razdoblju između 15.03.2020. do zaključno kraja rujna 2023. godine;
  • član loyalty programa dobiva 2 kartona vina (1 karton vina sadržava 6 personaliziranih butelja vina OPG Deklić)

Članstvo u programu vjernosti moguće je ostvariti samo jednom.

Dostava jedne pošiljke koja se sastoji od 2 kartona vina – na adresu člana na području Republike Hrvatske je besplatna, a na području izvan RH naplaćuje se prema stvarnom trošku dostave koje je član u obvezi podmiriti pri preuzimanju pošiljke.

OPG Deklić zadržava pravo uvođenja dodatnih pogodnosti u sklopu programa vjernosti prema vlastitom nahođenju, sa tim da se navedene dodatne pogodnosti odnose na nove i postojeće članove, te da stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

V. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Član ima pravo na dostavu 2 kartona vina (1 karton vina sadržava 6 personaliziranih butelja vina OPG Deklić) jednokratnom uplatom članarine u ukupnom iznosu od 3,450.00 HRK.

Prilikom isporuke vina, na članu je teret dokaza punoljetnosti prilikom preuzimanja robe. Isporuka se neće obaviti u slučaju sumnje da se radi o maloljetnoj osobi, osim ukoliko ista pri isporuci pruži dokaz svoje punoljetnosti.

Vina se isporučuju na cijelo područje Republike Hrvatske. Isporuka se obavlja od strane članova OPG Deklić, ili od strane osoba koje oni ovlaste u prethodnom dogovoru sa članom programa vjernosti FAMILIA.

Isporuka vina će uslijediti u roku 6 mjeseci računajući od listopada 2023.

Dostava se smatra izvršenom u trenutku predaje vina članu programa vjernosti ili drugoj osobi koju član unaprijed odredi, te o istome obavijesti OPG Deklić.

Ako se dostava nije uspjela izvršiti, član će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti:

  • da se naručeni proizvod, na zahtjev člana e-mailom, ponovo dostavi na njegovu adresu. Ukoliko se dostava nije uspjela izvršiti niti iz drugog pokušaja, član može od narednog dana nakon neuspješnog pokušaja dostave preuzeti na adresi OPG Deklić uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.
  • da proizvod preuzme na adresi OPG Deklić uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja

Kada OPG Deklić isporuči vino članu, član je dužan vino preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

VI. Odgovornost za materijalne nedostatke/reklamacija

OPG Deklić odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Pri primitku vina provjera ispravnosti narudžbe ovisi o članu, te je isti dužan odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju OPG Deklić jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko vino ima skriveni nedostatak što član utvrdi po otvaranju proizvoda – isti ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat članarine, zamjenu proizvoda ili uklanjanje nedostatka.

OPG Deklić će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti člana u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

OPG Deklić će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da član nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom  u cijelosti snosi OPG Deklić.

VII. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web stranici koristite MONRI WEBPAY – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. MONRI WEBPAY je licenciran po PCI DSS sigurnosnim standardima najviše kategorije. MONRI WEBPAY osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u MONRI WEBPAY platni formular. MONRI WEBPAY je isključivo odgovoran za sigurnost autorizacijskih i privatnih podataka.

 

 

Preskoči na sadržaj